Történelmünk szolgálatában

Kérdések és válaszok

Mire való egy földradar?

A földradar (GPR: Ground Penetrating Radar) mérések sokoldalú alkalmazásaival találkozhatunk. Használják többek között mérnök-geofizikai vizsgálatoknál, régészeti kutatásoknál, eltemetett tárgyak, beomlott járatok, gáz-, vízvezetékek pontos nyomvonalának megállapítására, utak, gátak szerkezetének vizsgálatára, geológiai feltárásra, talajvízszint-mérésre, karsztvíz kutatásra.

Hogy néz ki egy földradaros mérés eredménye?

A mérést 2D szelvény vagy 3D mérési háló mentén végezve az egyes réteghatárok térbeli lefutása is térképezhetővé válik. Az alkalmazott egycsatornás mérés során a beérkező visszaverődéseket egy, a tervezett kutatási mélység alapján számított hosszúságú időablakban regisztráljuk.

Mit tudhatunk pontosan egy földradaros mérés alapján?

A földradar módszer a földben lévő anyagok elektromos tulajdonságának megváltozását mutatja, tehát a vizsgált anyagrész mechanikai szilárdsági tulajdonságára csak közvetetten tehetünk megállapításokat. Mint minden roncsolásmentes vizsgálati eljárás eredményét, így a földradar mérések eredményét is csak fúrásos, feltárásos vizsgálatokkal együtt tekinthetjük teljesnek.

Földradar alkalmazási lehetőségei

Napjainkban már nem meglepő, hogy a modern kor vívmányait sokrétűen alkalmazzuk. Így van ez a földradar esetében is, amelynek alkalmazásának csak a képzelet szabhat határt. Bármilyen anomália, azaz a közvetlen fizikai környezettől való eltérés, felderíthető, láthatóvá tehető, és pontosan pozícionálható a földradar segítségével 7 méteres mélységig. Ennélfogva a "talajba látás" előnyeit minden ágazat hasznosíthatja munkájának precizitása érdekében a polgári felhasználástól a régészeten át egészen a bűnüldözésig!

Kérdések és válaszok

www.sensoft.ca/Applications/Police-Security.aspx

© 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode